Akustické zásteny Zelená stena a vlastne akustické panely Zelená stena sú jeden z najčastejšie používaných protihlukových prvkov, používaných ku konštrukcii zábran zameraných na znižovanie cestného hluku, na ktorý sú exponovane budovy vystavené pozdĺž ciest a diaľnic.  Je to možné, okrem iného, vďaka veľmi dobrým akustickým vlastnostiam panelov, dlhej životnosti, ľahkej inštalácii, vysokej estetike a relatívne nízkym celkovým nákladom.

Schéma konštrukcie panelov Zelená stena:

 1. Konštrukčným prvkom panelu je odolný proti korózii pozinkovaný rám od výrobcu.  Konštrukcia takého rámu sa líši v závislosti na riešení výrobcu. Najčastejšie používané profily sú uholníky z valcované ocele alebo plocháče.
 2. Stabilizačným prvkom je oceľová sieť vyrobená z kolmo usporiadaných oceľových prútov vo forme tzv. ôk.  Rozmery prútu a ôk sa líši v závislosti na výrobcovi panelov.
 3. Plniaci prvok panelov je minerálna vlna s hustotou min. 100 kg / m3, ktorá izoluje a pohlcuje zvukovú vlnu.

Akustické panely sa vyrábajú v niekoľkých štandardných rozmeroch prispôsobených štruktúre podpier a dvoch hlavných hrúbkach.  Inštalácia musí byť vykonaná vyškolenou skupinou špecialistov pomocou špeciálneho vybavenia.

Výhody akustických zásten Zelená stena:

 • Akustické parametre

Vysoké hodnotenie zvukovej izolácie DLR = 32 dB a koeficient zvukovej pohltivosti DL∞ = 12 dB sú teraz štandard pre súčasne vyrábané panely Zelená stena.
Zabezpečujem primerané stlmenie zvuku a pohltenie zvukových vĺn vznikajúcich pri bežnej cestnej premávke.

 • Modularita systému

Panely Zelená stena sú prispôsobené akémukoľvek rozpätiu podpier do 5000 mm.
V závislosti na rozpätí podpier panely Zelená stena sú rozdelené do niekoľkých typov pre rozpätie až 3000, 4000 a 5000 mm.

 • Flexibilná výška zásteny – v závislosti na potrebách zákazníka
  Výška panelov Zelená stena začína od 500 mm do 2000 mm v moduloch 500 mm.
  Tento typ delenia umožňuje neobmedzené možnosti vytvárania zásteny ľubovoľnej výšky.  Panely Zelená stena môžu byť tiež vyrobené v neštandardných formátoch, v závislosti na individuálnom projekte akustické zásteny. Naša ponuka zodpovedá potrebám trhu.
 • Trvanlivosť a odolnosť proti korózii

Panely Zelená stena sú úplne zabezpečené proti korózii zinkovým povlakom aplikovaným ponorením. Povlak garantuje životnosť produktu po dobu najmenej 15 rokov.  Dodatočná ochrana a prvok poskytujúci atraktivitu panelov sú nátery.  Široká škála farieb zo štandardnej palety RAL umožňuje neobmedzenú slobodu voľby farebnej palety, vďaka čomu panely Zelená stena sú nielen úžitkový výrobok, ale aj architektonický skvost.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399