Hliníkové panely sa používajú predovšetkým k ochrane proti hluku z dopravy. Stále viac sa objavujú v priemyselných areáloch. Pre zväčšenie akustického komfortu susedných budov sú inštalované zvukové zábrany. Hliníkové panely sa vyrábajú v niekoľkých verziách s izolačnými vlastnosťami prispôsobenými ku zdroju zvuku.

Schéma konštrukcie hliníkového panelu:

  1. Konštrukčným prvkom hliníkového panelu je upevnený na oboch stranách drážkovaný plech s hrúbkou 1,0 do 1,5 mm. Plech sa pripája k špeciálnym profilom pomocou hliníkových nitov.  Plechy, drážkované otvormi o priemere cca. 8 mm alebo bez perforácie na jednej alebo oboch stranách, sú upevňované v závislosti na type panelov (jedno alebo obojstranne pohlcujúce a odrazové).
  2. Výplňový prvok hliníkového panelu je minerálna vlna, ktorá má hustotu min. 90 – 100kg / m3, a ktorá izoluje a pohlcuje zvukové vlny

Výhody hliníkových panelov:

  • Akustické parametre

Hliníkové panely sa vyznačujú rôznymi akustickými vlastnosťami v závislosti na type panelov.
Zvuková izolácia obojstranne odrážajúceho panelu je DLR = 21 dB, jednostranne pohlcujúceho DLR = 27 dB, a obojstranne pohlcujúceho DLR = 28 dB.  Koeficient zvukovej pohltivosti jednostranne pohlcujúceho panelu je DLα = 16 dB, zatiaľ čo dvojstranne absorbujúceho panelu: DLα = 14 dB

  • Modularita systému

Hliníkové panely sú prispôsobené akémukoľvek rozpätí podpier až do rozpätia 5000 mm (verzia 6 m na vyžiadanie).

Flexibilná výška zásteny – v závislosti na potrebách zákazníka
Hliníkové panely sú vyrábané v štandardnej výške 500 mm.
Násobok tohto rozmeru umožňuje výstavbu protihlukových bariér akejkoľvek výšky.

  • Trvanlivosť a odolnosť proti korózii

Vďaka materiálom, z ktorých sú vyrobené všetky prvky hliníkového panelu, panel nevyžaduje žiadne dodatočné antikorózne nátery.

Lakové nátery spoluvytvárajú estetickú atraktivitu hliníkového panelu. Široká škála štandardných farieb RAL a rad odtieňov mimo paletu RAL umožňuje veľký výber farieb hliníkového panelu a rozhoduje o jeho originalite.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399