CALVERO®, pre splnenie požiadaviek na kvalitu protihlukových panelov v Poľsku a Európe, zaviedlo vlastný Systém kontroly výroby zahŕňajúci kontrolu výrobného procesu protihlukových krytov z systémových hliníkových profilov (surových, eloxovaných alebo lakovaných v akejkoľvek farbe RAL) s vyplní z plexiskla, polykarbonátu alebo minerálneho skla .

Zákazníkmi spoločnosti sú predovšetkým firmy podieľajúce sa na výstavbe ciest a diaľnic a prední veľkoobchodníci stavebných výrobkov, a preto sa spoločnosť zameriava predovšetkým na jednotlivé zákazky, nie na veľkoobchod.

Za účelom splnenia zákonných požiadaviek pre prijatie a obchodovanie stavebných materiálov na poľskom trhu, spoločnosť vykonáva organizačnú činnosť a kontroly podľa stanovení aktuálnych technických špecifikácii jednotlivých výrobkov:

– AT / 2006-03-2114, AT / 2006-03-1206 a AT / 2008-03-0114 vo vzťahu k akustickým panelom,
– PN-EN 14388: 2009 vo vzťahu k akustickým panelom, a
– súčasnej legislatívy.
Systém riadenia výroby u výrobcu (FPC) CALVERO je konštantná vnútorná kontrola výroby vykonávaná CALVERO ako výrobcom a všetky jej prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sú systematicky sledované a dokumentované.

Kontrolný a dokumentačný systém musí zabezpečiť:

• jednotný výklad požiadaviek na kvalitu,
• potvrdenie dosiahnutia požadovaných vlastností výrobkov,
• základ pre analýzu účinnosti systému riadenia výroby;
Cieľom nášho systému riadenia výroby je systematizácia existujúcej kontroly výroby výrobkov podliehajúcich schválením a normám a dohliadanie na procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu výrobkov. Podľa súčasnej právnej úpravy, vedenie FPC je nutné bez ohľadu na postup preukazovania zhody jednotlivých výrobkov.

Spoločnosť CALVERO ® uskutočnila výskum hotových protihlukových panelov / krytov v notifikovaných ústavoch v Bratislave (notifikovaný organ č. 1301) a vo Varšave (ITB, notifikovaný organ č. 1488) a získala možnosť označovať svoje produkty značkou CE, ktorá zaisťuje možnosť spolupráce so všetkými partnermi z Európy, najmä z EÚ.

Nami ponúkané výplne majú požadované stavebným zákonom a normami prijatia na obchodovanie, schválenia technickej spôsobilosti a vyhlásenia o zhode.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399